17 853 82 12

Godziny dla seniorów: 10.00-12.00 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2020 r

Informujemy, że dziś wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.1797)

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1797

Wprowadzone zostały godziny dla seniorów między 10:00 a 12:00 od poniedziałku do piątku do odwołania.

W związku z powyższym w tych godzinach apteki mogą obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Ważne!  "3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.”