17 853 82 12

Nowy okres edukacyjny- zaliczanie punktów "twardych"

UWAGA FARMACEUCI!!

Farmaceuci rozpoczynający nowy okres szkoleniowy od 2019 roku będą mieli zaliczane punkty edukacyjne tzw. twarde uzyskane  jedynie w ramach kursów realizowanych przez jednostki szkolące, zakończone sprawdzaniem weryfikującym wiedzę o których mowa w §3 ust.1 pkt. 1 i 3 o czym mowa w §4  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 2018 poz. 499). Chodzi zatem o osobisty udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów i ćwiczeń oraz udział w kursach odbywanych w ramach szkolenia specjalizacyjnego. Punkty  twarde nie będą zaliczane za udział w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, nawet jeśli kończą się sprawdzianem weryfikującym wiedzę.

                Wniosek o przedłużenie czasu trwania okresu edukacyjnego można złożyć do Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej wraz z uzasadnieniem nie później niż w ostatnim miesiącu trwającego okresu edukacyjnego. 
                Farmaceuci, którzy rozpoczęli realizację ciągłego szkolenia w okresie rozpoczynającym się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, kontynuują je na dotychczasowych zasadach do zakończenia okresu edukacyjnego.