17 853 82 12

Zmarł mgr farm. Marek Bogacki

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 2 kwietnia 2021 r. w wieku 61 lat zmarł mgr farm. Marek Bogacki. Urodzony w Krakowie, tytuł magistra farmacji uzyskał w 1984 roku na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Krakowie. Od 2000 r. był członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie. Od tego samego czasu prowadził prywatną aptekę w Dębicy przy ulicy Krakowskiej.
Zapamiętamy Go jako sumiennego farmaceutę, który sprawował pieczę na młodymi adeptami zawodu.
Cześć Jego pamięci!

Msza pogrzebowa odbędzie się dnia 8 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Kościele Ducha Świętego w Dębicy.