17 853 82 12

Konferencja dla kierowników aptek szpitalnych 21.02.2020r. Rzeszów

 

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska

Zaprasza

na konferencję dedykowaną 

kierownikom aptek szpitalnych

 

Konferencja odbędzie się 21 lutego 2020 roku

w Rzeszowie w Hotelu Apart, ul. Podpromie 12

 

PROGRAM KONFERENCJI:

1000   Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

1010-1145    Prawo Zamówień Publicznych cz. 1

Czy nowa ustawa Pzp wpłynie i jak na uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność farmaceuty w związku z jego udziałem w procesach udzielania zamówień publicznych ?

                                                                                                                           mec. Radosław Harasim

1145-1200   Przerwa

1200 -1300   ,,Zbilansowana płynoterapia, nowe możliwości w terapii podtrzymującej”  

                                                                                             Adiunkt dr  hab. n. med. Mirosław Czuczwar     

                                                     kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK1 w Lublinie

1300 -1340   Sprawy bieżące aptek szpitalnych z Podkarpacia

                                                                                                                  mgr farm. Monika Urbaniak

                             Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 

                                                                                 mgr farm.  Anna Pliś - Grymanowska

                                                          Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

1340-1410   Przerwa

1410-1615   Prawo Zamówień Publicznych cz. 2

  • Monitoring Wojewódzkiego Oddziału NFZ prowadzonych przez szpital postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup refundowanych ze środków publicznych leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  • Rola, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność farmaceuty szpitalnego w procesie planowania, przygotowania, przeprowadzania oraz realizacji procedury oraz umowy o zamówienia publiczne

                                                                                                                           mec. Radosław Harasim

      Dyskusja otwarta z udziałem zaproszonych gości.

1640  Zakończenie konferencji

 

mec. Radosław Harasim - prawnik, wspólnik zarządzający kancelarii Inter Med. Consulting s.c., wieloletni konsultant i doradca prawny w dziedzinie finansów publicznych i zamówień publicznych szpitali, stowarzyszeń i organizacji zawodowych zrzeszających pracowników i menadżerów ochrony zdrowia, wykładowca i publicysta.