17 853 82 12

Pismo NRA do MZ

W załączniku pismo skierowane do Ministra Zdrowia dot. problemu z nabywaniem przez apteki wody destylowanej.