17 853 82 12

Ankieta dot. uznawania recept z zagranicy

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazujemy link do ankiety dotyczącej uznawania recept z zagranicy w ramach badania mającego na celu ocenę praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej w UE: EUSurvey - Survey (europa.eu)