17 853 82 12

Współpraca w zakresie organizacji szkoleń

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z Podkarpacką Okręgową Izbą Aptekarską w organizacji szkoleń oferowanych farmaceutom.

Nasza Izba gromadzi obecnie blisko 1300 członków, pracujących w ponad 700 aptekach na terenie Podkarpacia.

Jesteśmy w stanie zapewnić sprawną komunikację z farmaceutami należącymi do naszej Izby, w zakresie przekazania zaproszeń i informacji dotyczących szkolenia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej POIA, na profilu Facebook POIA, mailing lub list. Za naszym pośrednictwem farmaceuci mogą otrzymać certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu oraz przyznanie punktów edukacyjnych. Współpracujemy z akredytowanymi jednostkami szkoleniowymi, firmami organizującymi szkolenia dla farmaceutów oraz wykładowcami, będącymi autorytetami w dziedzinie medycyny i farmacji.

Zasady współpracy z POIA w zakresie organizacji szkoleń:

  • FORMA ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI SZKOLENIOWEJ

Zgłoszenie propozycji szkolenia powinno zawierać: temat szkolenia, ewentualny tytuł naukowy, imię i nazwisko wykładowcy, proponowany termin i miejsce realizacji szkolenia.

Sugerujemy, by osobą prowadzącą wykład lub kurs był farmaceuta, lekarz bądź inny profesjonalista posiadający odpowiednią wiedzę z zakresu  farmacji, medycyny, prawa farmaceutycznego i innych dziedzin określonych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Zalecane jest przesłanie krótkiego opisu kwalifikacji wykładowcy oraz streszczenia / konspektu szkolenia wraz z wykazem publikacji, na podstawie których przygotowano szkolenie, co pozwoli na merytoryczną ocenę wykładu i przyznanie punktów edukacyjnych.

  • CZAS ZGŁOSZENIA PROPOZYCJI SZKOLENIOWEJ

Propozycje organizacji szkolenia należy zgłaszać z 2-miesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do terminu realizacji szkolenia, co pozwoli na przeprowadzenie procedury kwalifikacji szkolenia i terminowe poinformowanie farmaceutów o planowanym szkoleniu. Farmaceuci zgromadzeni w POIA oczekują przekazania informacji na temat organizowanych szkoleń na minimum miesiąc przed planowanym wydarzeniem. Informacje na temat odbywających się szkoleń przekazywane są farmaceutom tylko w sytuacji, gdy zgłaszane szkolenie nie koliduje z innymi organizowanymi przez POIA wydarzeniami szkoleniowymi.

  • PRZYZNANIE PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

O możliwości przyznania punktów edukacyjnych i ich ilości decyduje forma szkolenia i zgodność propozycji szkoleniowej z wymogami stawianymi przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach  i hurtowniach farmaceutycznych. Zgłaszając propozycję szkoleniową należy zaznaczyć, czy zainteresowani są Państwo przyznaniem punktów edukacyjnych.

  • ZGŁOSZENIE PROPOZYCJI SZKOLENIOWEJ

Propozycje współpracy z POIA w zakresie organizacji szkoleń należy kierować mailowo (szkolenia@poia.pl).

  • FORMY WSPÓŁPRACY Z POIA

1. Współorganizacja szkoleń z POIA.

Współorganizacja szkoleń z POIA ma miejsce w sytuacji, w której firma zgłaszająca propozycję szkoleniową, zapewnia zaplecze konferencyjne oraz wykładowcę / wykładowców, realizujących wykład lub kurs o charakterze szkolenia podyplomowego dla farmaceutów.

2. Udział w szkoleniu organizowanym przez POIA.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w wydarzeniu szkoleniowym organizowanym przez POIA wraz z możliwością przeprowadzenia prezentacji produktowej i/lub wystawieniu stoiska firmowego w terminie i miejscu ustalonym przez POIA. W celu uzyskania informacji na temat planowanych przez POIA wydarzeń szkoleniowych prosimy o kontakt mailowy (szkolenia@poia.pl).

  • OPŁATY

Opłaty za zakres usług związanych z współorganizacją szkolenia zależą od kosztów organizacji spotkania oraz zakresu wykonanych przez biuro POIA prac i są każdorazowo uzgadniane, po zgłoszeniu propozycji szkoleniowej.

Współpraca w innym zakresie:

Serdecznie zapraszamy również do szerszej współpracy z Samorządem Aptekarskim na Podkarpaciu. Współpraca może dotyczyć np. włączenia się w działalność integrującą środowisko farmaceutów (Rajd górski, wycieczki, imprezy integracyjne), czy też współpracy w zakresie prezentacji produktowej lub oferty. W celu podjęcia współpracy prosimy o kontakt z panem Prezesem mgr farm. Marcinem Bochniarzem za pośrednictwem Biura POIA: biuro@poia.pl.