17 853 82 12

Konkursy/Prace specjalizacyjne

Praca specjalizacyjna z zakresu farmacji klinicznej - Bezpieczeństwo antybiotykoterapii pałeczek Enterobacterales wytwarzających karbapenemazy u kobiety w ciąży - mgr farm. Maria Stec

Praca specjalizacyjna z zakresu farmacji klinicznej - Farmakoterapia SMA- rdzeniowego zaniku mięśni w Polsce” - mgr farm. Joanna Czornak-Matysiak

Praca specjalizacyjna z zakresu farmacji klinicznej- Z perspektywy farmaceuty – IDIO PATYCZNE WŁÓKNIENIE PŁUC- mgr farm. Katarzyna Matczuk

 

Praca specjalizacyjna z zakresu farmacji szpitalnej- PRAKTYCZNE ASPEKTY SERIALIZACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH- mgr farm. Anna Rodzińska

 

Praca specjalizacyjna z zakresu farmacji szpitalnej- INTERAKCJE LEKÓW PRZECIWBAKTERYJNYCH- mgr farm. Marzena Saczek

 

Praca specjalizacyjna z zakresu farmacji aptecznej- Nowoczesne metody monitorowania glikemii u chorych na cukrzyce- mgr farm. Krzysztof Kielar

 

Praca specjalizacyjna z zakresu farmacji szpitalnej-LECZENIE RAKA PIERSI I ROLA FARMACEUTY W TERAPII ONKOLOGICZNEJ- mgr farm. Agnieszka Woźniak

 

Praca specjalizacyjna z zakresu farmacji szpitalnej- DEPRESJA DZIECI I DOROSŁYCH-ETIOLOGIA, PRZYCZYNY I LECZENIE W ASPEKCIE PANDEMII COVID-19- mgr farm. Joanna Juszczyk- Motyka

 

Praca specjalizacyjna z zakresu farmacji aptecznej- KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA A EFEKT „PIERWSZEGO WRAŻENIA” W RELACJI PACJENTA I FARMACEUTY - mgr farm. Dorota Pirga-Skowron

 

KONKURS ZAKOŃCZONY: Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w atrakcyjnym konkursie organizowanym przez POIA.

Konkurs naukowy - szczegóły tutaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Konkurs „Rola farmaceuty w profilaktyce i leczeniu zespołu metabolicznego” - szczegóły tutaj

KONKURS ZAKOŃCZONY - WYNIKI