17 853 82 12

Apteka w zgodzie z prawem

W tym miejscu znajdziecie Państwo opracowania dotyczące wybranych aspektów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty.

30-09-2019

Realizacja recept

09-05-2018

Odmowa wydania produktu leczniczego

W jakiej sytuacji farmaceuta ma prawo, a w jakiej obowiązek odmówienia wydania produktu leczniczego? Na jakie akty prawne należy się powołać? Jaki zapis prawny umożliwia żądanie okazania dowodu tożsamości w przypadku sprzedaży produktu leczniczego, którego wydawanie jest ograniczone wiekiem?
1