17 853 82 12

Regulamin

Regulamin Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej POIA w Rzeszowie określa tryb działania Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekaskiej Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Rzeszowie.

Regulamin PORA.pdf

Regulamin Okręgowego Zjazdu Aptekarzy POIA w Rzeszowie określa tryb działania Okręgowego Zjazdu Delegatów Aptekarzy.

https://www.poia.pl/files/page/25/200317161654-0aa4f52d.pdf