17 853 82 12

Historia est magistra vitae...

Teksty publikowane w niniejszej stronie internetowej nie mogą być kopiowane w żadnej formie ani żadnymi metodami mechanicznymi lub elektronicznymi, łącznie z wykorzystaniem systemów przechowywania i odtwarzania informacji, bez pisemnej zgody Autora i Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.


Relacja z Uroczystego Spotkania Aptekarzy Podkarpacia - 26 października 2011r.Koleżanki i Koledzy!

    W związku z nadchodzącym XX-leciem samorządu aptekarskiego prezentujemy Państwu nową serię wydawniczą naszej Izby o charakterze historycznym - "Thesaurus Apothecarii" (Skarbiec Aptekarski ), w której będą zamieszczane prace dotyczące historii aptekarstwa i samorządu aptekarskiego na Podkarpaciu.
    Thesaurus - oznacza także "...dawną nazwę publikacji przynoszących komplet wiedzy z danej dziedziny", co w naszym przypadku znaczy - garść wiedzy historycznej dotyczącej dziejów podkarpackich aptekarzy i aptekarstwa. Przy tej okazji nie sposób nie powrócić do starej a często powtarzanej mądrej sentencji "Historia est magistra vitae".
Chcemy bowiem sięgnąć w naszym wydawnictwie do pamięci, zapisków i wspomnień żyjących aptekarzy, by zachować je od zapomnienia. Chcemy zamieszczać prace badawcze oparte o istniejące jeszcze dokumenty historyczne.
    Chcemy utrwalić wszelkie ślady pozostawione przez nasz zawód w służbie społeczeństwa, podnoszące rangę zawodu aptekarza zgodnie z Kartą Aptekarstwa Europejskiego.

Prezes
Podkarpackiej Okręgowej
Rady Aptekarskiej
dr n. farm. Aleksander Czarniawy

GALICJA I JEJ APTEKARZE (cz. 1)

http://www.poia.pl/historia/images/thesaurus_cz1.jpg

Spis treści:
- Słowo Prezesa
- mgr farm. Lidia Czyż:
A tak się zaczęło
Aptekarska rodzina Dańczaków Sokołowie Małopolskim
Przyczynek do dziejów Apteki w Dynowie
- mgr farm. Bogdan Ziobro - Apteka "Pod aniołem"
- dr n. farm Zbigniew Biliński - Historia Aptek Jarosławskich
- dr n. farm Maciej Bilek - Towarzystwo Aptekarzy Prowincjonalnych w Galicyi

pobierz tekst artykułu (w formacie .pdf

GALICJA I JEJ APTEKARZE (cz. 2)

http://www.poia.pl/historia/images/thesaurus_cz2.jpg

Spis treści:
- Słowo Prezesa
- Elżbieta Gierlach:
Apteki i Aptekarze miasta Krosna od XVI do XX wieku
Od 1918 do 1951 r.
Okres najnowszy - Polska Ludowa III Rzeczypospolita (1951-1995 r.)
- mgr farm. Janina Merska - Moje dwudziestolecie (wspomnienia)
- Teresa Kazalska-Kielar, Andrzej Kosiek - Franciszka Pika-Mirandoli kontakty z farmacją
- Lidia Czyż - Ignacy Łukasiewicz - aptekarz
- Teresa Kazalska-Kielar - Z dziejów aptek bieckich
- Maciej Bilek - Magistrowi farmacji Tadeuszowi Haładowiczowi (1898-1945) In memoriam

pobierz część 1 artykułu (w formacie .pdf)
pobierz część 2 artykułu (w formacie .pdf)
pobierz część 3 artykułu (w formacie .pdf)
pobierz część 4 artykułu (w formacie .pdf)
pobierz część 5 artykułu (w formacie .pdf)
pobierz część 6 artykułu (w formacie .pdf)

PODKARPACIE I JEGO APTEKARZE (cz. 1)

http://www.poia.pl/historia/images/thesaurus_cz3.jpg

Spis treści:
- A capite... czyli słowo Prezesa
- dr n. farm. Aleksander Czarniawy - Migawki z mojego Dwudziestolecia
- mgr farm. Lucyna Bartnik - Najpierw były marzenia, potem rzeczywistość
- mgr farm. Tadeusz Biernat - Moje 20 lat z Podkarpacką Izbą Aptekarską i 40 lat pracy zawodowej
- mgr farm. Lidia Maria Czyż - Krótko o Rzeszowie, jego aptekach, i przede wszystkim o Farmaceutycznym Zaopatrzeniu

                                                  pobierz część 1 artykułu (w formacie .pdf)
                                                  pobierz część 2 artykułu (w formacie .pdf)

PODKARPACIE I JEGO APTEKARZE (cz. 2)

http://www.poia.pl/historia/images/thesaurus_cz4.jpg pobierz tekst (w formacie .pdf)

Laudator temporis

http://www.poia.pl/historia/images/laudator.jpg

Spis treści:
- Zamiast wstępu
- Podkarpacie-pojęcie geograficzne, powiat, województwo
- Organizacje aptekarskie przed 1772 rokiem - bractwa, konfraternie, cechy
- Towarzystwa, gremia, związki aptekarskie na ziemiach podkarpackich 1772-1918
- Dwudziestolecie międzywojenne
- Okręgowa Izba Aptekarska w Rzeszowie 1944-1951
- Składy osobowe Zarządu Okręgu Izby Aptekarskiej w Rzeszowie w latach 1944-1951
- Czarny dzień aptekarstwa polskiego 8 stycznia 1951 roku
- Organizacja państwowej służby farmaceutycznej w latach 1944-1989
- Reaktywacja samorządu aptekarskiego na Podkarpaciu
- I kadencja 1991-1995
- II kadencja 1995-1999
- III kadencja 1999-2003
- IV kadencja 2003-2007
- V kadencja 2007-2011
- Prezesi Rad Aptekarskich
- Wyróżnieni odznaczeniami i tytułami honorowymi
- Wydawnictwa POIA
- Statystyka
- Nie tylko Apteką żyje Aptekarz
- Postrzeganie Świata według Aptekarza

pobierz część 1 artykułu (w formacie .pdf)
pobierz część 2 artykułu (w formacie .pdf)
pobierz część 3 artykułu (w formacie .pdf)

Aptekarze w Aptece

http://www.poia.pl/historia/images/thesaurus_cz5.jpg

Spis treści:
- Słowo Prezesa
- dr n. farm Maciej Bilek - Manuał magistra Kopffa
- mgr farm. Lidia Czyż - Taksa aptekarska - źródło przychodów Aptekarza
- dr n. farm. Lucyna Samborska - Okoliczności utworzenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Katedry Farmacji i Materii Medycznej
- mgr Elżbieta Zwolińska - Organizacje zawodowe aptekarzy

pobierz część 1 publikacji (w formacie .pdf)
pobierz część 2 publikacji (w formacie .pdf)

Apteki w Sanoku - historia i współczesność

http://www.poia.pl/historia/images/apteki.w.sanoku.jpg

Spis treści:
- Słowo wstępne
- Edward Zając - Apteki Sanockie
- Apteki w Sanoku
- dr n. farm. A. Czarniawy - Muzealne incjatywy Podkarpackiego Samorzadu Aptekarskiego
- Posiedzenie Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

pobierz publikację (w formacie .pdf, rozmiar: 18MB)

Aptekarskie ślady

http://www.poia.pl/historia/images/tez_7.jpg pobierz publikację cz.1.
pobierz publikację cz.2.

Nauka Podkarpackiego Aptekarza

Nauka Podkarpackiego Aptekarza pobierz publikację (plik .pdf, rozmiar: 11 MB)

Aptekarstwo na Podkarpaciu

Aptekarstwo na Podkarpaciu pobierz publikację (plik .pdf, rozmiar: 13 MB)
obejrzyj online