17 853 82 12

Apteka jako świadczeniodawca

Wraz z rozpoczęciem szczepień w aptekach, farmaceuci weszli w nową rolę - zawodu udzielającego świadczeń medycznych.

Wiąże się to z szeregiem konsekwencji, m.in. z zupełnie nowym podejściem do kontaktów na linii apteka - NFZ.

W sekcji "Apteka jako świadczeniodawca" zamieszczamy niezbędne informacje, porady i instrukcje w zakresie kontaktów z NFZ.

Sekcja ta nie ma na celu edukacji formalnej i prawnej. Będąc świadczeniodawcą obowiązuje nas szereg regulacji, które do tej pory w aptekach nie były używane. W szczególności należą do nich zarządzenia Prezesa NFZ, które można znaleźć tutaj.

Sekcja ta ma na celu dostarczenie Państwu wiedzy i pomocy w obsłudze skomplikowanych procedur NFZ, w szczególności:

Kolejność działania:

  1. Wygenerowanie oferty do NFZ i podpisanie umowy.
  2. Uzyskanie dostępu do eWUŚ i konfiguracja gabinet.gov.pl
  3. Rownolegle - złożenie do NFZ wniosku o unikalne dane instalacyjne.
  4. Zakup oprogramowania gabinetowego oraz jego konfiguracja.
  5. Wykonywanie szczepień i ich rozliczanie z NFZ.
  6. Przygotowanie się na myśl, że rodzajów świadczeń udzielanych przez farmaceutów za które zapłaci NFZ będzie więcej ;)

 

Prosimy o opinie i komentarze, a także sugestie i pytania - biuro@poia.pl