17 853 82 12

Uchwały

Uchwały XL OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA

Uchwały XXXIX OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA

Uchwały XXXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA

Uchwały XXXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA

Uchwały XXXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA

Uchwały XXXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA

Uchwały XXXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA

Uchwały XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA

Uchwały XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA

Uchwały XXXI OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA

Uchwały XXX OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA

Uchwały XXIX OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA

Uchwały XXVIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA

Uchwały XXVII OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA

Uchwały XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA

Uchwały XXV OKRĘGOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW POIA