17 853 82 12

O nas

Podkarpacka Okręgową Izbę Aptekarską tworzą farmaceuci pracujący na terenie województwa Podkarpackiego. Są wśród nas pracownicy aptek ogólnodostępnych, pracownicy aptek szpitalnych, hurtowni farmaceutycznych, firm wytwarzających leki, jak również urzędów m.in. sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem i jakością leków.

Samorząd Aptekarski zrzesza wszystkich farmaceutów, zaś jego istnienie i sposób organizacji umocowane jest prawnie w Ustawie o Izbach Aptekarskich.


Izba Aptekarska pełni rolę organizacyjną dla zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód farmaceuty. Organy Izby stoją również na straży etyki zawodowej farmaceutów, pomagają też w edukacji aptekarzy poprzez organizację i nadzór nad szkoleniem ustawicznym. Okręgowe Izby Aptekarskie są także uprawnione do wydawania dokumentów Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty.


Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska reprezentuje zawód farmaceuty, dba o zachowanie godności i niezależności zawodu, sprawuje pieczę nad zawodem farmaceuty, prowadzi działalność integracyjną środowisko farmaceutów, prowadzi działalność samopomocową i wiele innych.


Do wypełnienia zadań nałożonych na samorząd aptekarski powołane są organy Izby, które odpowiedzialne są za poszczególne aspekty działania Izby.


Organami samorządu aptekarskiego są:

  • Okręgowy Zjazd Aptekarzy
  • Okręgowa Rada Aptekarska
  • Okręgowa Komisja Rewizyjna
  • Okręgowy Sąd Aptekarski
  • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Szczegółowe kompetencje poszczególnych organów określa Ustawa o izbach aptekarskich.


Pod względem organizacyjnym obsługę farmaceutów sprawuje Biuro Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, które znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Jagiellońskiej 23/5.


Okręgowy Zjazd Aptekarzy jest najwyższą władzą okręgowej izby aptekarskiej. W okresach pomiędzy zjazdami odpowiedzialność za działania bieżące spoczywa na Okręgowej Radzie Aptekarskiej, której przewodniczy Prezes.


Aktualnie Izbą zarządzają członkowie organów VII kadencji.