17 853 82 12

O nas

Podkarpacka Okręgową Izbę Aptekarską tworzą farmaceuci pracujący na terenie województwa Podkarpackiego. Są wśród nas pracownicy aptek ogólnodostępnych, pracownicy aptek szpitalnych, hurtowni farmaceutycznych, firm wytwarzających leki, jak również urzędów m.in. sprawujących nadzór nad bezpieczeństwem i jakością leków.

Samorząd Aptekarski zrzesza wszystkich farmaceutów, zaś jego istnienie i sposób organizacji umocowane jest prawnie w Ustawie o Izbach Aptekarskich.


Izba Aptekarska pełni rolę organizacyjną dla zawodu zaufania publicznego jakim jest zawód farmaceuty. Organy Izby stoją również na straży etyki zawodowej farmaceutów, pomagają też w edukacji aptekarzy poprzez organizację i nadzór nad szkoleniem ustawicznym. Okręgowe Izby Aptekarskie są także uprawnione do wydawania dokumentów Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty.


Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska reprezentuje zawód farmaceuty, dba o zachowanie godności i niezależności zawodu, sprawuje pieczę nad zawodem farmaceuty, prowadzi działalność integracyjną środowisko farmaceutów, prowadzi działalność samopomocową i wiele innych.


Do wypełnienia zadań nałożonych na samorząd aptekarski powołane są organy Izby, które odpowiedzialne są za poszczególne aspekty działania Izby.


Organami samorządu aptekarskiego są:

 • Okręgowy Zjazd Aptekarzy
 • Okręgowa Rada Aptekarska
 • Okręgowa Komisja Rewizyjna
 • Okręgowy Sąd Aptekarski
 • Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Szczegółowe kompetencje poszczególnych organów określa Ustawa o izbach aptekarskich.


Pod względem organizacyjnym obsługę farmaceutów sprawuje Biuro Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, które znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Lenartowicza 17A/140-141.


Okręgowy Zjazd Aptekarzy jest najwyższą władzą okręgowej izby aptekarskiej. W okresach pomiędzy zjazdami odpowiedzialność za działania bieżące spoczywa na Okręgowej Radzie Aptekarskiej, której przewodniczy Prezes.

 

Organy i Komisje POIA IX Kadencji

Na XLII Okręgowym Zjeździe Delegatów POIA  IX Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym,
w dniu 17 października 2023 roku w głosowaniu tajnym

Prezesem Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej został:

 • mgr farm. Marcin Bochniarz

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej został:

 • mgr farm. Jerzy Skiba

W skład Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej weszli:

 • mgr farm. Bochniarz Marcin - Prezes
 • mgr farm. Brodziński Jacek
 • mgr farm. Chrapek Marcin
 • mgr farm. Domka Marzanna
 • mgr farm. Kozaczuk Jacek
 • mgr farm. Krawczyk Piotr
 • mgr farm. Makuch Elżbieta
 • mgr farm. Mandryk Arkadiusz
 • mgr farm. Paszko Henryka
 • mgr farm. Płoszaj Łukasz
 • dr n. farm. Samborska Lucyna

W skład Prezydium Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej wchodzą:

 • mgr farm. Marcin Bochniarz - Prezes
 • dr n. farm. Lucyna Samborska - Zastępca Prezesa
 • mgr farm. Marzanna Domka  - Zastępca Prezesa
 • mgr farm. Arkadiusz Mandryk  - Sekretarz
 • mgr farm. Jacek Brodziński - Skarbnik
 • mgr farm. Łukasz Płoszaj - Członek
 • mgr farm. Jacek Kozaczuk - Członek

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

 • mgr farm. Chojnacki Marek
 • mgr farm. Rząsa Edyta
 • mgr farm. Sobek Wojciech - Przewodniczący

W skład Okręgowego Sądu Aptekarskiego weszli:

 • mgr farm. Biernat Tadeusz
 • mgr farm. Dudek Anna
 • mgr farm. Kiczek Rafał
 • mgr farm. Spis-Starońska Jolanta
 • mgr farm. Stamirska Anna
 • mgr farm. Szewc Dominik
 • mgr farm. Wawrzyszko Małgorzata - Przewodnicząca

Na Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano:

 • mgr farm. Beatę Fedus
 • mgr farm. Agnieszkę Morawską

Delegatami na IX Krajowy Zjazd Aptekarzy zostali:

 • mgr farm. Biernat Tadeusz
 • mgr farm. Bochniarz Marcin
 • mgr farm. Brodziński Jacek
 • mgr farm. Chrapek Marcin
 • dr n. farm. Jałoza Dariusz
 • mgr farm. Krawczyk Piotr
 • mgr farm. Mandryk Arkadiusz
 • mgr farm. Paszko Henryka
 • mgr farm. Płoszaj Łukasz
 • dr n. farm. Samborska Lucyna
 • mgr farm. Skiba Jerzy
 • mgr farm. Urbaniak Monika