17 853 82 12

Apel o wsparcie projektu Ustawy o zawodzie Farmaceuty

Szanowni Państwo!

Zwracam się z prośbą o wyrażenie poparcia dla projektu Ustawy o zawodzie Farmaceuty.

To rozwiązanie legislacyjne, na które czekamy od lat - w szczególności w zakresie niezależności zawodowej Farmaceutów oraz zakresu świadczonych usług farmaceutycznych.

Apel oraz możliwość poparcia na stronach NIA: https://www.nia.org.pl/2020/11/10/apel-o-poparcie-projektu-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty/

Projekt w ostatniej wersji znajdziecie Państwo na stronach Sejmu:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=238

Bardzo dziękuję za wsparcie!

Życzę Państwu dużo zdrowia

Marcin Bochniarz

Prezes PORA