17 853 82 12

Elektroniczne zestawienie refundacyjne

Szanowni Państwo,

przypominamy, że istnieje możliwość składania zestawienia refundacyjnego do NFZ w formie elektronicznej.

Przygotowane zestawienie można podpisać profilem zaufanym z wykorzystaniem platformy e-PUAP. Istnieje możliwość dodania więcej niż jednego podpisu, jeżeli jest taka konieczność (np. podpisy wszystkich wspólników spółki).

Korzystanie z usługi elektronicznego podpisu jest bezpłatne. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość założenia profilu za pośrednictwem usług elektronicznych swojego banku.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej takie rozwiązanie jest szczególnie pomocne.

Podpisana elektronicznie refundacja jest szybko przetwarzana przez NFZ, czas oczekiwania na przelew jest krótszy. Nie ponosimy też kosztów wysyłki, czy podróży do Oddziału NFZ.

Poniżej znajdziecie Państwo komunikat NFZ oraz instrukcję składania elektronicznego zestawienia:

Z poważaniem

Marcin Bochniarz

Prezes PORA