17 853 82 12

INFARMA: Wychodzimy naprzeciw potrzebom ukraińskich pacjentów w UE

Szanowni Państwo,

Jednym z wielu wyzwań, przed którymi stoi prawie 6 milionów uchodźców z Ukrainy przebywających obecnie w UE, jest dostęp do aktualnych informacji o lekach wydawanych na receptę w ich własnym języku. Informacje o produktach leczniczych wydawanych na receptę są obecnie dostępne dla pacjentów wyłącznie w języku kraju, w którym lek jest wydawany, za pośrednictwem obowiązkowej ulotki informacyjnej. To sprawia, że pacjenci, którzy nie rozumieją tego języka, są narażeni na ryzyko w przypadku konieczności zażycia leków.

Aby pomóc w zaspokojeniu tej potrzeby, EFPIA i firmy członkowskie przy wsparciu dostawcy technologii GS1 wprowadzają rozwiązanie techniczne umożliwiające ukraińskim pacjentom przesiedlonym w UE szybki, bezpośredni i bezpłatny dostęp za pośrednictwem telefonu komórkowego do podstawowych informacji o produktach leczniczych wydawanych na receptę w ich ojczystym języku. 

Informacja o projekcie została opublikowana na stronie portalu Aptekarz Polski https://www.aptekarzpolski.pl/aktualnosci/infarma-wychodzimy-naprzeciw-potrzebom-ukrainskich-pacjentow-w-ue/

W ślad za pismem przesyłam także w załączeniu  materiały informacyjne na ten temat, które zostały opublikowane w języku polskim i ukraińskim na stronie INFARMY https://www.infarma.pl/e-pil/pl/