17 853 82 12

Informacja o naborach na kursy związane ze szczepieniami p/COVID-19

  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA NA KURS TEORETYCZNY UPRAWNIAJĄCY DO PRZEPROWADZANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID – 19 DLA FARMACEUTÓW.

UWAGA: ZMIANA FORMY ZGŁOSZENIA:

  • Część teoretyczna – zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez wypełnienie danych (imię, nazwisko, numer PWZ, adres e-mail) w poniższym formularzu zgłoszeniowym:

https://www.nia.org.pl/formularz-zgloszeniowy-na-kurs-teoretyczny-uprawniajacy-do-przeprowadzania-szczepien-przeciwko-covid-19-dla-farmaceutow/

  • Termin szkolenia – informację, o terminie szkolenia teoretycznego otrzymacie Państwo drogą mailową z CMKP – prośba o monitorowanie skrzynek mailowych.  Najbliższy termin szkolenia odbędzie się w dniach 06-10.05.2021 r. Aby zarejestrować się na podany termin, zgłoszenie powinno zostać przesłane 05.05.2021 r. do godz. 11.00. Wszystkie zgłoszenia przesłane po godz. 11.00, zostaną uwzględnione w kolejnym terminie szkolenia. Informację o nowym terminie szkolenia przekażemy niezwłocznie po jego wyznaczeniu przez CMKP.
  • Część praktyczna – po ukończeniu części teoretycznej kursu należy zarejestrować się na część praktyczną organizowaną w niżej wskazanych uczelniach:

Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego:

https://forms.office.com/r/wwkRHdtu3P

https://www.nia.org.pl/2021/03/29/kurs-uprawniajacy-do-wykonywania-szczepien-przeciw-covid-19-nabor-na-szkolenia-praktyczne/

  • Kurs teoretyczny w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego dla farmaceutów, którzy uczestniczyli/uczestniczą w kursie uprawniającym do wykonywania szczepień przeciw COVID-19 – Po ukończeniu szkolenia teoretycznego z wykonywania szczepień zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową przez CMKP o terminie szkolenia teoretycznego w zakresie przeprowadzania badania kwalifikacyjnego.

 

  1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA NA KURS TEORETYCZNY W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA BADANIA KWALIFIKACYJNEGO W CELU WYKLUCZENIA PRZECIWWSKAZAŃ DO WYKONANIA SZCZEPIENIA OCHRONNEGO PRZECIW COVID-19, DEDYKOWANEGO WYŁĄCZNIE FARMACEUTOM, KTÓRZY NIE UCZESTNICZYLI, ANI NIE PLANUJĄ UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Z WYKONYWANIA SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19.
  • Część teoretyczna – zgłoszenie deklaracji uczestnictwa poprzez wypełnienie danych (imię, nazwisko, numer PWZ, adres e-mail) w poniższym formularzu zgłoszeniowym:

Formularz rejestracji: https://www.nia.org.pl/formularz-zgloszenia-farmaceuty-na-kurs/

  • Termin szkolenia – informację, o terminie szkolenia teoretycznego otrzymacie Państwo drogą mailową z CMKP – prośba o monitorowanie skrzynek mailowych.

Kurs będzie miał charakter wyłącznie teoretyczny i będzie dostępny na platformie e-learningowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Szkolenie jest niezależne od szkoleń dla osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciw COVID-19