17 853 82 12

IV Puchar Polski Farmaceutów w narciarstwie alpejskim - Istebna 2020

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udziału w IV Pucharze Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim, który odbędzie się w Istebnej 18 stycznia 2020r. Organizatorem zawodów jest Śląska Izba Aptekarska oraz HURTAP.

Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i wspólnej integracji farmaceutów z całej Polski, ich rodziny, dzieci, a także pracowników branży farmaceutycznej i przyjaciół farmacji. 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

TERMIN ZAWODÓW:

18 stycznia 2020 r.

MIEJSCE ZAWODÓW: 

Stok narciarski „Złoty Groń” 

Istebna

PROGRAM:

18 stycznia 2020 r. (sobota)

7:00 – 8:30 – odbiór numerów startowych w biurze zawodów

8:00 – 8:45 – oglądanie trasy

9:00 – rozpoczęcie zawodów

13:00 – zakończenie zawodów 

13:00 – 14:00 – grill 

14:00 – nagrodzenie zwycięzców

19:00 – impreza integracyjna w Karczmie „Ochodzita”, Koniaków Pietraszyna (szczegóły uczestnictwa znajdują się poniżej)

ORGANIZATORZY: 

Śląska Izba Aptekarska

HURTAP SA

PATRONAT:

Naczelna Izba Aptekarska

PATRONAT MEDIALNY:

Aptekarz Polski 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Uczestnikiem zawodów może być magister farmacji (kategoria farmaceuci)
 • Uczestnikiem zawodów może być: technik farmaceutyczny, pracownik firmy farmaceutycznej, przedstawiciele firm producenckich (kategoria pracowników branży farmaceutycznej). W przypadku pracowników branży farmaceutycznej należy przesłać na adres manka.krzysiek@gmail.com lub karolina.sobczak@hurtap.com.pl potwierdzenie zatrudnienia z działu personalnego pracodawcy. Zawodnik bez potwierdzonego zatrudnienia lub bez wskazania przynależności do Izby Aptekarskiej będzie klasyfikowany jako przyjaciel farmacji. 
 • Uczestnikiem zawodów może być przyjaciel farmacji. Przyjaciel farmacji może zostać zgłoszony do udziału
  w zawodach przez farmaceutę lub pracownika branży farmaceutycznej. 
 • Uczestnikiem zawodów może być junior lub dziecko. Warunkiem startu w zawodach dzieci i juniorów jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i podpisanie go przez rodzica lub pełnoprawnego opiekuna. 
 • Warunkiem startu w zawodach jest wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego i przedstawienie następujących danych:
 1. Imię i nazwisko
 2. Data urodzenia
 3. Adres e-mail
 4. Numer telefonu
 5. Nazwa pracodawcy (przypadku zgłoszenia w kategorii pracownicy branży farmaceutycznej)
 6. W przypadku farmaceutów należy podać również przynależność do Izby Aptekarskiej. 
 • Każdy uczestnik zawodów wypełniając zgłoszenie akceptuje regulamin i jednocześnie oświadcza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa.
 • Każdy uczestnik zawodów startuje na własną odpowiedzialność.
 • Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW.
 • Wszyscy zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach.

OPŁATA: 

Udział w zawodach jest bezpłatny. 

IMPREZA INTEGRACYJNA:

Dla wszystkich chętnych planowana jest wieczorna impreza integracyjna w dniu zawodów, która odbędzie się
w Karczmie „Ochodzita” w Koniakowie. Udział w imprezie jest płatny dla każdego uczestnika, koszt uczestnictwa wynosi 100 zł/os. Podaną kwotę należy wpłacać na konto Śląskiej Izby Aptekarskiej nr: PKO I o/Katowice 59 1020 2313 0000 3002 0019 3508. W tytule przelewu należy wpisać: „Udział w kolacji – imiona i nazwiska (wszystkich osób)”. Dzieci do lat 6 bezpłatnie. Wpłat można dokonywać najpóźniej do dnia 16 stycznia 2020r.

ZGŁOSZENIA: 

PRZEBIEG ZAWODÓW: 

O zwycięstwie decyduje najlepszy czas jednego z dwóch przejazdów w następujących grupach:

 • Farmaceuci – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych co 10 lat
 • Pracownicy branży farmaceutycznej – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych 
 • Przyjaciele farmacji – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów w kategoriach wiekowych
 • Juniorzy – dwa przejazdy z podziałem na panie i panów
 • Dzieci w poszczególnych kategoriach wiekowych – dwa przejazdy
 • Puchar Rodzin – suma czasów najlepszego przejazdu każdego członka rodziny
 • Kategoria OPEN – klasyfikacja wszystkich uczestników z podziałem na kobiety i mężczyzn.

NAGRODY:

 • W każdej kategorii wiekowej za zajęcie miejsca I, II, III przewidziane są puchary, dyplomy i medale.
 • Każdy z uczestników, który weźmie udział w maratonie otrzyma pamiątkowy medal Mistrzostw Polski 

KATEGORIE WIEKOWE: 

FARMACEUCI                          

PRACOWNICY BRANŻY
FARMACEUTYCZNEJ          

PRZYJACIELE FARMACJI       DZIECI

Kobiety:

K1 – do 30 lat

K2 – od 31 do 40 lat

K3 – od 41 do 50 lat

K4 – od 51 do 60 lat

K5 – powyżej 61 lat

Mężczyźni:

M1 – do 30 lat

M2 – od 31 do 40 lat

M3 – od 41 do 50 lat

M4 – od 51 do 60 lat

M5 – powyżej 61 lat 

Kobiety:

K1 – do 35 lat 

K2 – od 36 do 45 lat

K3 – powyżej 46 lat

Mężczyźni:

K1 – do 35 lat 

K2 – od 36 do 45 lat

K3 – powyżej 46 lat

Kobiety:

K1 – do 35 lat 

K2 – od 36 do 45 lat

K3 – powyżej 46 lat

Mężczyźni:

K1 – do 35 lat 

K2 – od 36 do 45 lat

K3 – powyżej 46 lat

Juniorki:  16-18 lat 

Juniorzy:  16-18 lat

Dziewczynki: 

Kat. – do 8 lat 

Kat. – od 9 do 11 lat

Kat. – od 12 do 15 lat

Chłopcy: 

Kat. – do 8 lat 

Kat. – od 9 do 11 lat

Kat. – od 12 do 15 lat

Puchar rodzin: 

 • ojciec, matka, dziecko, dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka (jedna z osób dorosłych musi być farmaceutą)

Kategoria OPEN:

 • Kobiety i mężczyźni
 • W kategorii OPEN klasyfikowani są wszyscy uczestnicy Imprezy.

DOJAZD I ZAKWATEROWANIE:

Dojazd do Istebnej i zakwaterowanie pozostaje w gestii uczestników. Informacje na temat miejsca zawodów, zakwaterowania i kompleksu Złoty Groń, można znaleźć na stronie internetowej: http://www.zlotygron.pl/,
a także http://www.istebna.eu.  

INFORMACJE DODATKOWE

Informacje na temat zawodów, formularz zgłoszeniowy, a także regulamin można znaleźć na stronie internetowej www.katowice.oia.pl lub www.hurtap.com.pl.