17 853 82 12
  • Strona główna
  • Aktualności
  • Nabór na szkolenia praktyczne w zakresie wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19- Kolegium Nauk Medycznych URZ

Nabór na szkolenia praktyczne w zakresie wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19- Kolegium Nauk Medycznych URZ

Szanowni Państwo,

Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do rejestracji na część praktyczną szkolenia dla farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów w zakresie wykonywania szczepień ochronnych przeciw COVID-19.

Warunkiem przystapienia do szkolenia na część praktyczną jest zaliczenie szkolenia części teoretycznej z wykonywania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Szkolenie realizowane jest w ramach umowy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie w oparciu o art. 6a ust.1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 293)

Szkolenie będzie odbywać się w Centrum Symulacji Medycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Warszawska 26A , 35-205 Rzeszów, Budynek C2.

Ze względu na charakter szkolenia, ubiorem obowiązującym w trakcie jego trwania jest odzież medyczna oraz obuwie zastępcze - w budynku znajduję się szatnia, gdzie można zostawić odzież wierzchnią.

Szkolenie odbywa się w terminie od 12.04.2021 r. – 30.04.2021 r. Ze względu na jego charakter ilość miejsc w grupie szkoleniowej  jest ograniczona do 10 osób. W przypadku przekroczenia ilości osób w danej w grupie, osoby chętne będą automatycznie rejestrowane na kolejny wolny termin szkolenia.

Zapisy do odbycia części praktycznej w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbywają się poprzez formularz online dostępny pod adresem:

https://forms.offi ce.com/r/anavjsUr7x