17 853 82 12

NOWY REGULAMIN OGŁOSZEŃ POIA

REGULAMIN DOTYCZĄCY WARUNKÓW ZAMIESZCZENIA OGŁOSZEŃ NA STRONIE INTERNETOWEJ PODKARPACKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W RZESZOWIE

§ 1

WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z działu ogłoszeniowego portalu www.poia.pl
 2. Usługa umieszczenia ogłoszenia jest płatna z zastrzeżeniem § 4 pkt. 2. Koszt publikacji ogłoszenia zależny jest od wybranych opcji i określony jest w § 4.
 3. Użytkownik zleca zamieszczenie ogłoszenia poprzez wysłanie formularza "Dodaj ogłoszenie". Ogłoszenia umieszczane są w dziale "Oferty"                                
   w odpowiedniej kategorii, tj. "szukam pracownika" oraz "szukam pracy", ‘inne”.
 4. Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 2

OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA PRAWA

 1. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania ogłoszeń w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za treść ogłoszenia. W ogłoszeniu nie mogą znaleźć się treści wartościujące, dotyczące dóbr osobistych osoby bądź podmiotu.
 2. Dane kontaktowe podane w ogłoszeniu służą do nawiązania kontaktu z ogłoszeniodawcą. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 3. W przypadku zastrzeżeń Administratora strony www.poia.pl co do treści ogłoszenia, ogłoszenie nie zostanie opublikowane.

§ 3

PRZEDMIOT OGŁOSZEŃ

 1. Na portalu www.poia.pl umieszczane będą wyłącznie ogłoszenia bezpośrednio związane z ofertami pracy farmaceutów, techników farmaceutycznych, oraz działalnością aptek. Ogłoszenia zawierające inne treści nie będą umieszczane.
 2. Ogłoszenie typu "dam pracę" musi zawierać:
  1. informację o nazwie podmiotu zatrudniającego (nazwa firmy)
  2. informacje adresowe miejsca zatrudnienia, tj. nazwę ulicy oraz nazwę miasta, w którym znajduje się placówka
  3. informacje kontaktowe, tj. numer telefonu i adres e-mail
  4. informację o oferowanym stanowisku pracy, np. kierownik apteki, magister farmacji, technik farmaceutyczny.

Dopuszcza się zamieszczanie ogłoszeń zawierających oferty pracy na różnych stanowiskach w jednej placówce. Nie dopuszcza się zamieszczania ogłoszeń zawierających w jednym ogłoszeniu oferty pracy więcej niż w jednej placówce.

 1. Ogłoszenie typu "szukam pracy" musi zawierać:
  1. informację o tytule zawodowym (magister farmacji, technik farmaceutyczny)
  2. informacje kontaktowe, tj. co najmniej numer telefonu

§ 4

OPŁATY

 1. Za umieszczenie ogłoszenia pobierana jest opłata brutto w wysokości:
  1. 100 zł za 30 dni publikacji ogłoszenia
  2. 50 zł za 10 dni publikacji ogłoszenia

 

 1. Opłat za umieszczenie ogłoszenia nie pobiera się od członków Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, którzy regularnie opłacają składki członkowskie, t.j. nie zalegają z opłaceniem składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające datę przesłania ogłoszenia.
 2. Opłatę za umieszczenie ogłoszenia należy wnieść przelewem na konto POIA:

numer                         98 1240 4751 1111 0010 7189 6459

 1. Ogłoszenie uaktywniane będzie w ciągu 7 dni roboczych od zaksięgowania wpływu opłaty na w/w konto.
 2. Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska wystawia faktury VAT. Faktura VAT zostanie przesłana w formie elektronicznej na adres ogłoszeniodawcy podany w formularzu ogłoszenia. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podanie przez ogłoszeniodawcę danych niezbędnych do jej wystawienia.
 3. W przypadku, niespełnienia wymogów co do treści ogłoszenia, bądź braku wymaganych danych, przedstawiciel POIA zwraca się do ogłoszeniodawcy z prośbą o zmianę treści ogłoszenia i/lub uzupełnienie brakujących danych.
 4. W przypadku braku odpowiedzi ogłoszeniodawcy na monit przedstawiciela POIA, lub kiedy kontakt z ogłoszeniodawcą będzie niemożliwy, lub w przypadku braku akceptacji ogłoszeniodawcy dla wymaganych zmian/zakresu uzupełnienia danych, POIA dokona zwrotu wpłaconej kwoty na konto, z którego otrzymana została wpłata.
Pliki do pobrania: