17 853 82 12

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza w Warszawie

26 września 2019 roku podczas uroczystości Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, która została zorganizowana przez Naczelną Izbę Aptekarską i odbyła się jak co roku w Warszawie w dniu Św. Kosmy i Damiana - patronów farmaceutów Przewodnicząca naszej Komisji Rewizyjnej  mgr farm. Anna Pliś-Grymanowska uhonorowana została Medalem im. prof. Bronisława Koskowskiego przyznawanym za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju aptekarstwa. Na uroczystości Podkarpacką Okręgową Radę Aptekarską reprezentowała również Pani Prezes PORA dr n. farm. Lucyna Samborska. Serdeczne gratulacje dla Pani magister Anny Pliś-Grymanowskiej.