17 853 82 12

OD 7 WRZEŚNIA NOWE ZASADY REALIZOWANIA E-RECEPT W APTEKACH !!

Dokładnie 7 września weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Nowelizacja ta wprowadza nowe zasady dotyczące
realizowania elektronicznych recept.
Oto krótkie podsumowanie najważniejszych zmian.

https://mgr.farm/aktualnosci/wazne-od-7-wrzesnia-nowe-zasady-realizowania-e-recept-w-aptekach/?fbclid=IwAR1PT1IQfiVzVJSN7bvVzVMyM2zy7DDyVluUcoQvTXSx6EyESoq0MciKoac