17 853 82 12

ODWOŁANE ANDRZEJKI APTEKARSKIE

Andrzejki Aptekarskie zostaja odwołane ze względu na nieosiągnięcie wymaganej grupy osób. Zapraszamy do udziału w kolejnych organizowanych przez Izbę Aptekarską spotkaniach integracyjnych.