17 853 82 12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora farmaceutycznego

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor farmaceutyczny  do spraw: nadzoru nad aptekami i obrotem pozaaptecznym w Delegaturze WIF w Krośnie

Ogłoszenie o naborze nr 68360 z dnia 10 września 2020 r.

Szczegóły w załączeniu: