17 853 82 12

Petycja do MZ w sprawie specjalizacji farmaceutów

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Od lat walczymy o wprowadzenie finansowania rozwoju zawodowego farmaceutów z budzetu państwa, podobnie jak ma to miejsce dla innych zawodów medycznych.

Aktualnie - mamy nowe otwarcie w zakresie zarządzania ochroną zdrowia w Polsce, co daje przyczynek do powtórnego przedstawienia naszych postulatów.

W obszarze finansowania kształcenia podyplomowego niezmiernie istotnym jest kształcenie specjalizacyjne, zwłaszcza w obszrach ukierunkowanych na bezpośrednią pracę z pacjentem, tj. szeroko pojętą farmacją kliniczną.

(Tak, farmacja kliniczna jest pojęciem szerszym niż opieka farmaceutyczna, która jest częścią farmacji klinicznej. Aktywność kliniczna farmaceutów - tzw. bycie "klinicystą" może być realizowana w każdym obszarze prowadzenia farmakoterapii pacjenta - zarówno w szpitalu, przychodni, POZ, a nawet w domu pacjenta).

Poniżej przedstawiamy propozycję tekstu petycji skierowanej do Minister Zdrowia w sprawie finansowania miejsc specjalizacyjnych dla farmaceutów.

Zadbajmy o nasz rozwój - prześlijmy tę petycję w jak największej ilości!

Jak to zrobić?

1. Skopiować tekst petycji, ewentualnie zmienić treść - wedle Państwa uznania (z zachowaniem kontekstu i celu), podpisać ją swoim imieniem i nazwiskiem oraz podać dane do korespondencji.

2. Petycję należy wysłać bezpośrednio na adres email Ministerstwa Zdrowia: kancelaria@mz.gov.pl

Szczegółowe instrukcje techniczne znajdziecie Państwo na stronach MZ.

Nie bądźmy obojętni - zadbajmy o rozwój Naszego Zawodu!

Z pozdrowieniami

Marcin Bochniarz

Prezes PORA

 

Proponowany tekst petycji (również do ściągnięcia jako plik word):

Sz. P.

Izabela Leszczyna

Minister Zdrowia

Szanowna Pani Minister!

Jako osoba wykonująca zawód farmaceuty, zwracam się z prośbą o uruchomienie finansowania specjalizacji dla farmaceutów ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji z farmacji aptecznej, szpitalnej i klinicznej. Nasza petycja ma na celu nie tylko poprawę standardów kształcenia i rozwoju zawodowego farmaceutów, ale jej skutkiem ma być przede wszystkim przyczynienie się do zwiększenia jakości opieki zdrowotnej w Polsce.

Farmaceuci, jako nieodłączna część systemu opieki zdrowotnej, odgrywają kluczową rolę w ochronie zdrowia pacjentów oraz zdrowia publicznego. Poprzez sprawowanie opieki farmaceutycznej, udzielanie usług farmaceutycznych oraz wykonywanie zadań zawodowych określonych w ustawie o zawodzie farmaceuty, jesteśmy niezbędnym elementem w procesie farmakoterapii pacjentów.

Specjalizacje w dziedzinach farmacji aptecznej, szpitalnej i klinicznej są niezbędne do dalszego rozwoju kompetencji zawodowych farmaceutów, co bezpośrednio przekłada się na jakość świadczonych usług zdrowotnych. Zapewnienie odpowiedniego finansowania tych specjalizacji ze środków publicznych jest zatem inwestycją w poprawę bezpieczeństwa i efektywności leczenia pacjentów.

Farmaceuci jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego troszczą się o zachowanie godności i niezależności zawodu, a także o kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej – w celu zapewnienia jakości prowadzonej farmakoterapii oraz bezpieczeństwa pacjentów. Inwestycja w specjalizacje farmaceutów przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności zawodu, co jest istotne w kontekście zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów.

Działania farmaceutów przynoszą znaczące korzyści dla pacjentów, w tym poprawę wyników leczenia, jakości życia, zmniejszenie liczby hospitalizacji i kosztów leczenia. Skuteczne zarządzanie lekami i opieka farmaceutyczna są kluczowe dla poprawy stanu zdrowia pacjentów i zmniejszenia obciążenia systemu opieki zdrowotnej.

Dodatkowo, na podstawie międzynarodowych doświadczeń, w tym z Wielkiej Brytanii, obserwuje się, że integracja farmaceutów w systemie opieki zdrowotnej prowadzi do poprawy efektywności opieki, zmniejszenia liczby wizyt u lekarzy opieki podstawowej oraz wizyt w oddziałach ratunkowych. Potwierdza to znaczenie farmaceutów w poprawie ogólnych wyników opieki zdrowotnej i podkreśla ich wartość jako integralnej części systemu opieki zdrowotnej.

W świetle powyższych argumentów, uprzejmie proszę o rozważenie naszej prośby i podjęcie działań mających na celu uruchomienie finansowania specjalizacji farmaceutów ze środków publicznych. Z całą pewnością taki krok będzie inwestycją w przyszłość polskiego systemu opieki zdrowotnej, przynosząc korzyści zarówno pacjentom, jak i całemu społeczeństwu.

Z poważaniem,

[Imię i Nazwisko]

[adres zamieszkania]

[adres do korespondencji - może być email]