17 853 82 12

Pismo CSIOZ - podziękowanie

W załączeniu pismo Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)
z podziękowaniem za wsparcie i zaangażowanie przy wdrażaniu projektu e-recepta.