17 853 82 12

Posiedzenie PORA - Wydanie PWZ

Procedura wydawania Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty w Podkarpackiej Okręgowej  Izbie Aptekarskiej - informacja dla wszystkich studentów kończących praktykę w aptekach .

Złożenie ślubowania i wydanie Prawa Wykonywania Zawodu jest podstawą do rozpoczęcia pracy
w aptece na stanowisku magistra farmacji i zależy od terminu złożenia wszystkich dokumentów
w biurze Izby.
 

Najbliższe  posiedzenie PORA odbędzie się 15 kwietnia 2019 roku. Podjęte zostaną uchwały
w sprawie przyznania PWZ magistrom farmacji, którzy złożą w biurze Izby wnioski o wydanie PWZ wraz z kompletem dokumentów do 12 kwietnia 2019 roku.