17 853 82 12

POWOŁANIE KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO

Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wręczyła powołanie na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmacji aptecznej mgr. farm. Arkadiuszowi Mandrykowi.

Konsultant został powołany z dniem 15 listopada br. na pięcioletnią kadencję.

Konsultanci wojewódzcy - w ramach pełnienia swoich funkcji – wykonują m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, jak również przeprowadzają kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.

https://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/powolanie-konsultanta-wojewodzkiego-4/?fbclid=IwAR3lNw77_x74bFAIe5NsThUcv9LfUzlqqfC7EjtR2nMMCXWmgtwrtN-WTV4