17 853 82 12

Rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

22 czerwca 2021 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. z 2021 r. poz. 1114): https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/1114

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.