17 853 82 12

Słownik słów i zwrotów polsko-ukraińskich

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na aktualnie panującą sytuację związaną z coraz większą liczbą obywateli ukraińskich szukających wsparcia i pomocy w naszym kraju, także pomocy medycznej, PHARMINDEX Poland opracował słownik słów i zwrotów polsko-ukraińskich, które są najczęściej używane w komunikacji aptecznej z pacjentem. Dla ułatwienia kontaktu z obcojęzycznymi pacjentami, przy każdym z pojęć zamieszczony został zapis FONETYCZNY.

Słownik zostały opracowany przez zespół farmaceutów PHARMINDEX w porozumieniu z aptekarzami praktykami oraz zweryfikowany przez zatrudnioną przez PHARMINDEX Poland mgr farmacji  - obywatelkę Ukrainy.

Link do słownika w załączeniu.