17 853 82 12

Spotkanie Prezesa PORA z PWIF w sprawie Porozumienia

W dniu 8 sierpnia 2017 roku odbyło się spotkanie mgr farm. Moniki Urbaniak – Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Rzeszowie i dr n. farm. Lucyny Samborskiej- Prezesa Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie w odniesieniu do Porozumienia w sprawie zasad współdziałania przy wydawaniu opinii w sprawach udzielania i cofania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz ustanawiania i zmiany kierowników aptek z dnia 21 lipca 2017 roku zawartego pomiędzy p.o. GIF i Prezesem NRA. Ustalono, że PORA będzie wydawać rękojmię dla kandydata na kierownika apteki w dotychczasowy sposób, tj. na wniosek przedsiębiorcy lub farmaceuty.