17 853 82 12

SPROSTOWANIE: PUNKTY TWARDE- SZKOLENIA INTERNETOWE

Informujemy, że Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska będzie zaliczać tzw. punkty twarde uzyskane poprzez kursy realizowane za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem o ile kurs taki będzie zakończony sprawdzianem weryfikującym wiedzę. Będzie to zaliczane tak samo jak w czasie obowiązywania poprzedniego rozporządzenia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych. Taki sposób zaliczania punktów jest zgodny ze stanowiskiem zajętym w tej sprawie przez Naczelną Radę Aptekarską. Poniżej link do informacji NRA.

https://www.nia.org.pl/2018/03/12/rozporzadzenie-w-sprawie-ciaglych-szkolen-farmaceutow-komunikat-naczelnej-izby-aptekarskiej/