17 853 82 12

STANOWISKO w sprawie obrotu suplementami diety

Naczelna Rada Aptekarska podjeła na posiedzeniu w dniu 15 listopada br. STANOWISKO w sprawie obrotu suplementami diety.