17 853 82 12

Startuje IV edycja konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych!

Już w maju 2017 r. poznamy nazwiska kolejnych młodych naukowców, którzy mogą stanowić o wysokim poziomie polskiej farmacji, stając się w niedalekiej przyszłości wizytówką jej rozwoju. Dzisiejsi młodzi badacze to przyszli liderzy innowacji. Stawiam na naukę – to credo konkursu, idea w trzech słowach. Czas na IV edycję Lidera Nauk Farmaceutycznych!

Stawiam na naukę, a więc myślę perspektywicznie. Oznacza to świadomy wybór problemu badawczego, czyli punktu wyjścia dla rozprawy doktorskiej. Stawiam na naukę, a zatem pracuję na rzecz ogółu społeczeństwa, angażując się w proces pozyskiwania nowych rozwiązań terapeutycznych, na przykład w postaci cząsteczek dających szanse na stworzenie nowych leków lub nowych ich form. Wreszcie, stawiam na naukę, bo nie są mi obojętne losy polskiej farmacji.

Do trzech zakończonych edycji konkursu Rady dziesięciu Wydziałów Farmaceutycznych nominowały ogółem pięćdziesiąt dwie prace doktorskie. Podejmowały one szerokie spektrum zagadnień, od biofarmacji po technologię postaci leku. Do bieżącej, IV edycji konkursu zgłaszać można rozprawy doktorskie obronione w latach kalendarzowych 2015 i 2016 oraz spełniające pozostałe wymogi regulaminu, m.in. zawierające elementy aplikacyjności, dającej szanse na wdrożenie w przyszłości ich wyników do procesu pozyskiwania nowych leków lub nowych ich form. Autor pracy doktorskiej musi być magistrem nauk farmaceutycznych. Nominowane rozprawy ocenia Komisja Konkursowa, działająca od pierwszej edycji niezmiennie pod przewodnictwem prof. Janusza Pluty, prezesa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. W jej skład wchodzą uznani dydaktycy wywodzący się z ośrodków akademickich na terenie całego kraju: prof. Elżbieta Mikiciuk-Olasik (UM Łódź), prof. Andrzej Członkowski (Warszawski UM), prof. Edmund Grześkowiak (UM Poznań) i prof. Jerzy Pałka (UM Białystok) oraz dr Renata Pawlak-Morka, przedstawiciel partnera wyłącznego konkursu - firmy Gedeon Richter.   

W ocenie członków Komisji, z perspektywy trzech edycji można mówić o systematycznym wzroście poziomu prac nominowanych do konkursu. Wybór tych najlepszych stanowi wyzwanie, a zdarza się, że decydują niuanse. Jak będzie w IV edycji, dowiemy się 11 maja 2017 r. podczas XVI Dnia Polskiej Farmacji w Warszawie. Uroczyste ogłoszenie laureatów konkursu i wyłonienie Lidera Nauk Farmaceutycznych nastąpi podczas święta polskiej farmacji. Termin zgłaszania nominowanych prac upływa 3 lutego 2017 r. Przez cały okres trwania IV edycji bieżące informacje związane z konkursem zamieszczane będą na łamach www.lidernaukfarmaceutycznych.pl oraz Gazety Farmaceutycznej, organizatora konkursu.

Pierwsza sesja inauguracyjna w historii konkursu miała miejsce w październiku 2013 r. na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Z Wydziału Farmaceutycznego tej uczelni wywodzi się laureat I nagrody i Lider Nauk Farmaceutycznych
III edycji konkursu. Tym samym, trzy pierwsze edycje spięte zostały symboliczną klamrą.
Z niecierpliwością czekamy na nowe rozdanie. Zapraszamy do uczestnictwa!