17 853 82 12

Szkolenie 23.05.2023r.- Trwają zapisy

Szanowni Państwo,

Już 23 maja 2023r. o godz. 10:00 w Hotelu Nowy Dwór, Świlcza 146 E zapraszamy Państwa na stacjonarne szkolenie. W programie wykład Prezesa ORA w Warszawie- Pana mgr farm. Mariana Witkowskiego pt.„Nowe wyzwania zawodowe farmaceuty zgodne z wytycznymi ustawy o zawodzie farmaceuty”,  pt.„Obrót produktami leczniczymi w Polsce„ oraz panel dyskusyjny. Specjalnie dla Państwa zostanie również przeprowadzony wykład Fundacji KOWAL pt.„Weryfikacja autentyczności produktów leczniczych – interpretacja alertów i komunikatów, właściwe postępowanie w przypadku wystąpienia problemów”.

Rejestracja tel. 17 853 82 12 bądź mail: biuro@poia.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! :)