17 853 82 12

Tworzymy Muzeum Farmacji w Rzeszowie

                         

Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie w związku z planami zorganizowania Mini muzeum Farmacji zwraca się z prośbą o nieodpłatne przekazanie wszelkich przedmiotów, sprzętów i utensyliów aptecznych celem wyeksponowania na stałe w budynku szkoły. 

Osoba do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 - Pan Michał Stocerz, tel. 17 85 814 21.