17 853 82 12

Webinar Recepty wystawiane przez Farmaceutę

Recepty wystawiane przez Farmaceutów to możliwość, która w ostatnim czasie uległa rewolucyjnej wręcz ewolucji. Z ograniczonego uprawnienia do wypisania recepty farmaceutycznej w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia do refundowanych recept dla siebie i rodziny.

Nowe uprawnienia zmieniają dotychczasowy obraz zawodu, stanowią również olbrzymią odpowiedzialność.

Podczas webinarium omówione zostaną zmiany w uprawnieniach do wystawiania recept przez Farmaceutę, poruszone zostaną zagadnienia dotyczące rozwiązań prawnych, technicznych jak również kwestie odpowiedzialności w związku z nowymi możliwościami.

 

PRELEGENCI

  • mgr farm. Anna Pliś-Grymanowska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
  • dr n. farm. Lucyna Samborska - Z-ca Prezesa Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
  • mgr farm. Marcin Bochniarz - Prezes Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

PLAN WYDARZENIA:

18:00 - 19:00 - Omówienie zmian dotyczących wystawiania recept przez Farmaceutów

19:00 - 20:00 - Odpowiedzi na pytania zadane przez Uczestników

REJESTRACJA:

https://poia.clickmeeting.pl/recepty-wystawiane-przez-farmaceute/register?_ga=2.13959799.1960544408.1590957420-1552626218.1590513372​

Ilość miejsc w pokoju webinarowym jest ograniczona. O możliwości udziału w webinarium decyduje nie kolejność rejestracji, a kolejność wejść do pokoju webinarowego.

Wydarzenie dedykowane jest dla Farmaceutów należących do Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

WAŻNE: Za udział w posiedzeniu POIA przyzna 2 punkty edukacyjne "miękkie" - bardzo istotne jest podanie właściwych danych osobowych podczas rejestracji na webinar - na ich podstawie wystawiony zostanie certyfikat uczestnictwa.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!