17 853 82 12

Wybory Delegatów POIA 2023

Szanowni Państwo!
Rok 2023 to rok wyborczy, w którym będziemy wybierać delegatów do samorządu zawodu farmaceuty na kolejną, czteroletnią już IX kadencję w latach 2023-2027.
Rejonowe zebrania wyborcze zostaną przeprowadzone w czerwcu i obejmą 3 okręgi wyborcze wyodrębnione na terenie działania Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
 
Zebrania wyborcze odbędą się w następujących terminach:
 
 • Okręg południowy – zebranie w Sanoku – 14.06.2023 godz. 16:00
  Miejsce zebrania:  Centrum Promocji Zdrowia SANVIT, ul. Łazienna 1
  Farmaceuci z powiatów: sanocki, leski, bieszczadzki, krośnieński, jasielski, brzozowski, przemyski, miasto Krosno, miasto Przemyśl
   
 • Okręg północny – zebranie w Tarnobrzegu – 15.06.2023 godz. 15:00
  Miejsce zebrania:  Tarnobrzeski Park Przemysłowo- Technologiczny, Al. Warszawska 227A
  Farmaceuci z powiatów: tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski, stalowowolski, niżański, leżajski, miasto Tarnobrzeg
   
 • Okręg centralny – zebranie w Rzeszowie – 16.06.2023 godz. 15:00
  Miejsce zebrania:  Nowy Dwór Świlcza 146 E/k. Rzeszowa
  Farmaceuci z powiatów: rzeszowski, dębicki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, miasto Rzeszów
Zachęcamy wszystkich członków naszej Izby do aktywnego udziału w wyborach samorządowych.
To my budujemy nasz samorząd i od rzeczywistego zaangażowania w jego pracę zależy przyszłość zarówno samorządu, jak i naszego zawodu.
 
Do każdego członka Podkarpackiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 14 dni przed terminem rejonowego zebrania wyborczego zostanie listowne przesłane zawiadomienie o miejscu i terminie zebrania, na którym zostaną wybrani delegaci na Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.
W przypadku zmiany adresu zamieszkania prosimy o zgłoszenie aktualizacji do biura POIA. 
 
Każdy członek  POIA przypisany jest do rejonu wyborczego zgonie z miejscem zamieszkania – według danych o miejscu zamieszkania zgłoszonych do Izby.
Istnieje możliwość zmiany rejonu na ten w którym wykonywany jest zawód (miejsce pracy).  Takiej zmiany można dokonać do 31 maja 2023 r. kontaktując się z biurem POIA (e- mail: biuro@poia.pl lub telefonicznie: 17 85 38 212).
 
Bardzo mocno zachęcam i zapraszam do wzięcia udziału w wyborach.
mgr farm. Marcin Bochniarz
Prezes PORA
 
Podstawowe informacje o wyborach:
 • wybory są dwuetapowe, tj. na spotkaniach wyborczych w czerwcu wybieramy Delegatów na Okręgowe Zjazdy Farmaceutów na lata 2023 - 2027.
 • Wybrani w czerwcu Delegaci na zjeździe wyborczym zaplanowanym na październik 2023 wybierają członków organów Izby, tj.: Prezesa, Członków Rady, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, Członków Sądu Aptekarskiego, Członków Komisji Rewizyjnej. Na tym zjeździe wybierani są również Delegaci na Krajowy Zjazd Aptekarzy.
 • Wybory w tym roku zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnego głosowania elektronicznego, które obsługiwać będzie certyfikowana firma zewnętrzna. Wykorzystanie tej metody pozwoli na sprawne przeprowadzenie wyborów i niemal natychmiastowe poznanie wyników głosowania.
 • Na wybory należy przyjść osobiście. Nie ma możliwości reprezentowania innego farmaceuty na podstawie pełnomocnictwa, upoważnienia itp.
 • Na wybory należy zabrać dowód tożsamości (np. dowód osobisty). Nie jest konieczne oakzanie dokumentu PWZ, choć i ten dokument będzie zaakceptowany jako dowód tożsamości.
 • W zebraniach wyborczych biorą udział wyłącznie farmaceuci będący członkami POIA.