17 853 82 12

WYBORY- WŁADZE SAMORZĄDU VIII KADENCJA

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy


w dniach 15, 16 i 17 maja 2019r. odbędą się wybory delegatów władz Samorządu Aptekarskiego na Podkarpaciu VIII kadencji.

Według stanu na dzień 28 lutego 2019r. wszyscy członkowie POIA zostali przyporządkowani do okręgu wyborczego według miejsca zamieszkania, który posiadamy w bazie naszej izby.

Wyjątkiem są członkowie naszej izby wykonujący zawód farmaceuty na jej terenie, ale zameldowani poza jej terenem, którzy zostali automatycznie przydzieleni do rejonu wyborczego odpowiadającego miejscu pracy zgłoszonemu do rejestru izby.

Zachęcamy do udziału w zebraniach wyborczych. Wkrótce każdy farmaceuta uprawniony do udziału w wyborach otrzyma zaproszenie wskazujące datę i miejsce zebrania w okręgu, do którego został przypisany.

Będą to:

15 maja 2019r. o godz. 15:00- Tarnobrzeg- Villa Anna Al. Warszawska 318, 39-400 Tarnobrzeg

  • dla aptekarzy z powiatu tarnobrzeskiego, mieleckiego, kolbuszowskiego, stalowowolskiego, niżańskiego i leżajskiego oraz miasta Tarnobrzeg

 

16 maja 2019r. o godz. 16:00 - Sanok- Centrum Promocji Zdrowia SANVIT, ul. Łazienna 1, 38-500 Sanok

  • dla aptekarzy z powiatu sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, krośnieńskiego, jasielskiego,    brzozowskiego i przemyskiego oraz miasta Krosno i Przemyśl

 

17 maja 2019r. o godz. 15:00- Rzeszów- Hotel Nowy Dwór- Świlcza 146 E, 36-072 Świlcza /k. Rzeszowa

  • dla aptekarzy z powiatu rzeszowskiego, dębickiego, ropczycko- sędziszowskiego, strzyżowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego oraz miasta Rzeszów.

 

Liczymy na Państwa obecność na zebraniach wyborczych.