17 853 82 12

XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie (19–22.09.2017 r.)

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska we współpracy z Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym Oddział Rzeszów ogłasza, iż istnieje możliwość ubiegania się o częściowe lub całościowe dofinansowanie opłaty zjazdowej (fee) i noclegów w ramach XXIII Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Krakowie (19–22.09.2017 r.)

Szczegóły dotyczące Zjazdu można znaleźć na stronie: http://zjazd2017.ptfarm.pl/.

O dofinansowanie mogą ubiegać się farmaceuci należący do POIA, przygotowując 10 min prezentację lub poster i umieszczając na niej logotyp POIA i PTFarm. Prezentacja lub poster powinny dotyczyć problematyki zawodowej związanej z warunkami pracy w aptece i aktualnymi problemami środowiska aptekarzy.

Zgłoszenia (imię i nazwisko Uczestnika, adres apteki/temat prezentacji/posteru, streszczenie prezentacji) proszę nadsyłać do 15. 07. 2017 r. na adres biuro@poia.pl.

Autorzy zakwalifikowanych prezentacji/posterów zostaną poproszeni o ich zaprezentowanie w uzgodnionym terminie.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie opłaconych składek członkowskich.