17 853 82 12

Załoga POIA na VI Żeglarskie Mistrzostwa Aptekarzy- Czekamy na zgłoszenia!

Zapraszamy Państwa do udziału w VI Żeglarskich Mistrzostwach Aptekarzy organizowanych w dniach 07.- 09.09.2017 przez Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie.

Osoby, które chciałyby wziąć czynny udział w regatach mogą liczyć na dofinansowanie wyjazdu ze strony POIA (dofinansowanie przysługuje wyłącznie członkom Podkarpackiej OIA). Zgłaszane załogi powinny być 4-6, osobowe, przy czym minimum 2 członków załogi powinno być farmaceutami. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest posiadanie przez jednego z farmaceutów patentu żeglarza jachtowego.

Zgłoszenia zawierające listę członków załogi wraz z wyszczególnionym sternikiem, imię i nazwisko osoby zgłaszającej i jej dane kontaktowe, przyjmowane są przez biuro izby pod adresem biuro@poia.pl lub telefonicznie (17 853 82 12) do dnia 24 lipca.

Szczegóły dotyczące dofinansowania zostaną Państwu przekazane po zebraniu zgłoszeń zainteresowanych osób, nie później niż do dnia 31 lipca 2017.

Szczegółowe informacje o regatach sa w załączonych plikach.