17 853 82 12

Zapraszamy do udziału w badaniu - ankieta

Monika Kaczoruk - jest pracownikiem naukowym Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, specjalistą w zakresie zdrowia publicznego. Realizuje badania dotyczące szeroko pojętych aspektów zdrowotnych i żywieniowych w grupie seniorów. Jednym z elementów badań jest poznanie opinii specjalistów w dziedzinie farmacji, w zakresie stosowania suplementów diety przez seniorów.

Tutaj link do kwestionariusza ankiety:https://forms.gle/MQCEvMJmHyK3oFUr8

Wyniki uzyskane w trakcie badania posłużą wyłącznie do celów naukowych i stanowić będą istotne dane do badań prowadzonych w ramach projektu, a format kwestionariusza w postaci internetowej nie przyczynia się do pozyskiwania adresów mailowych, ponieważ platforma została tak skonstruowana, by ten element nie został udostępniony badaczom.