17 853 82 12

Zaproszenie NRA na centralne obchody XXV-lecia Samorządu Aptekarskiego

Szanowni Państwo!

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej - mgr Elżbieta Piotrowska-Rutkowska przesłała na ręce pani Prezes PORA dr Lucyny Samborskiej zaproszenie dla farmaceutów Podkarpacia do wzięcia udziału w centralnych uroczystych obchodach XXV Reaktywacji Samorządu Aptekarskiego organizowanych przez NIA.

Honorowy patronat nad Uroczystością objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Uroczystości odbędą się w dniu 09.11.2016 w Filharmonii Narodowej w Warszawie przy ul. Jasnej 5.

Program Uroczystości:

Godz. 11.00

  • Msza Św. w Bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3 w Warszawie

Godz. 12.30

  • otwarcie wystawy „Farmaceuta Artystą” - kuluary Filharmonii Narodowej

Godz. 14.00 - Sala Koncertowa

  • powitanie Gości przez Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej
  • wystąpienia Gości
  • rys historyczny samorządu aptekarskiego
  • wręczenie medali państwowych i samorządowych
  • poczęstunek
  • koncert muzyki filmowej w wykonaniu Polskiej Symfonicznej Orkiestry Radiowej im. Witolda Lutosławskiego

W związku z koniecznością potwierdzenia ilości Gości z Podkarpacia, oraz z powodów organizacyjnych (transport) - uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci wyjazdu na Uroczystości do Biura POIA drogą telefoniczną - 17 853 22 12 lub elektroniczną - biuro@poia.pl w terminie do 4.11.2016

Informujemy, iż Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska zapewni transport z Rzeszowa do Warszawy i z powrotem w dniu 09.11.2016. Szczegóły organizacyjne przekazane zostaną zainteresowanym Farmaceutom po ustaleniu listy uczestników.