17 853 82 12

Zmarł mgr farm. Henryk Dąbrowski - Aptekarz z Urzędowa

Henryk Dąbrowski urodził się w 1937 r. w Kraczewicach, woj. Lubelskie. Ukończył farmację na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Lublinie w 1961 r. Pracę zawodową rozpoczął w Zarządzie Aptek w Poniatowej. W roku 1962 objął stanowisko kierownika apteki w Urzędowie.

Od początku swej pracy w Urzędowie aktywnie działał na rzecz rozwoju tej miejscowości oraz lubelszczyzny. Porucznik rezerwy i wielki patriota.

Kierował Sekcją Ochrony Zdrowia i Środowiska TZU, której głównym celem była organizacja Tygodni Kultury Zdrowotnej. Organizował wykłady, prelekcje z dziedziny farmacji, a po części oficjalnej – spotkania w urzędowskiej aptece integrujące środowisko farmaceutyczne.

Był radnym Gminnej Rady Narodowej w Urzędowie w latach 1978-1984, był również ławnikiem, ale przede wszystkim społecznikiem zaangażowanym całym sercem w działalność społeczną. Z niespotykanym zaangażowaniem pomagał przy rozwoju infrastruktury Urzędowa, budowie ośrodka zdrowia, apteki, wodociągu i gazociągu. Wielokrotnie wspierał finansowo jednostkę OSP w Urzędowie. Ufundował również na potrzeby orkiestry pożarniczej instrumenty dęte. 

Czynnie działał przy pracach resocjalizacji z osobami uzależnionymi. Prowadził wiele prelekcji i wykładów, nie tylko w Urzędowie. Nigdy nie odmawiał pomocy potrzebującym. Tłumaczył, pouczał, wspierał, a gdy to nie skutkowało – namawiał do odbycia leczenia.

Henryk Dąbrowski był bardzo cenionym farmaceutą. Opiekował się liczną grupą stażystów i farmaceutów ubiegających się o specjalizację. Był jednym z inicjatorów samorządu aptekarskiego, współtwórcą Kodeksu Etyki Aptekarza, członkiem Komisji Deontologii Lubelskiej ORA.

W tym roku Henryk Dąbrowski świętowałby jubileusz 60-lecia pracy aptekarskiej.

Z pewnością na zawsze pozostanie w pamięci mieszkańców Urzędowa i nie tylko.

Niech spoczywa w pokoju!

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 6-go lutego 2021 roku w Kościele Parafialnym w Urzędowie. Godz. 11:30 różaniec, a po nim o godzinie 12:00 msza święta pogrzebowa.