17 853 82 12

Zmarł mgr farm. Zygmunt Zdrzałka

                                                                                                                                   

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 kwietnia 2022 w wieku 83 lat zmarł mgr farm. Zygmunt Zdrzałka. Urodził się 19 marca 1939 r. w miejscowości Przemyślanach pod Lwowem. Tytuł magistra farmacji uzyskał w dniu 13.10.1961r., po ukończeniu studiów farmaceutycznych na Akademii Medycznej w Lublinie. Posiadał specjalizację I stopnia w zakresie farmacji aptecznej. Przez długie lata pełnił funkcję kierownika apteki PZF „Cefarm” w Strzyżowie. Jako jeden z pierwszych był właścicielem apteki prywatnej na Podkarpaciu w latach 90.

Dał się poznać jako osoba odpowiedzialna, rzetelnie wykonująca zawód farmaceuty. Człowiek wyjątkowej pracowitości i skromności, służący w potrzebie swoim pacjentom.

Pogrzeb odbył się 7 kwietnia 2022 roku. Mgr farm. Zygmunt Zdrzałka został pochowany na cmentarzu komunalnym w Krośnie.

Cześć Jego pamięci.