17 853 82 12

Zmarła mgr farm. Teresa Borówka

Z głębokim żalem i w poczuciu wielkiej straty zawiadamiamy, że w dniu 7 czerwca 2020r. zmarła mgr farm. Teresa Borówka. Urodziła się 30 kwietnia 1935r. w miejscowości Sarny. Tytuł magistra farmacji uzyskała w dniu 2 grudnia 1959r., po ukończeniu studiów farmaceutycznych na Akademii Medycznej w Lublinie. Posiadała specjalizację II stopnia w zakresie analizy leków. Przez wiele lat pracowała jako farmaceutka i kierownik aptek w Rzszowie i w innych miejscowościach na podkarpaciu. Pełniła funkcję dyrektora Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego "CEFARM" oraz kierownika hurtowni. Prowadziła również prywatną aptekę w Zręcinie. Dała się poznać jako osoba odpowiedzialna, rzetelnie wykonująca zawód farmaceuty. Od lipca 2006r. zaprzestała wykonywania zawodu. Cześć Jej pamięci.