17 853 82 12

ZSMOPL - komunikat

Szanowni Państwo,

przekazujemy komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązku raportowania obrotu produktami leczniczymi do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi.

Z komunikatu wynika, że obowiązek raportowania do ZSMOPL wejdzie w życie później niż od 01.01.2018.

Pomimo przesunięcia terminu, zachęcamy osoby odpowiedzialne za prowadzenie apteki do założenia profilu zaufanego e-PUAP, który potrzebny będzie do późniejszej obsługi ZSMOPL.

Komunikat MZ: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-zintegrowanego-systemu-monitorowania-obrotu-produktami-leczniczymi-zsmopl-3/

Informację opracował: M. Bochniarz