17 853 82 12

Odmowa wydania produktu leczniczego

W jakiej sytuacji farmaceuta ma prawo, a w jakiej obowiązek odmówienia wydania produktu leczniczego? Na jakie akty prawne należy się powołać? Jaki zapis prawny umożliwia żądanie okazania dowodu tożsamości w przypadku sprzedaży produktu leczniczego, którego wydawanie jest ograniczone wiekiem?

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem uwzględniającym sytuacje, w których farmaceuta ma obowiązek lub ma prawo odmówić wydania produktu leczniczego bądź realizacji recepty, wraz z podaniem aktów prawnych na które należy się w takim przypadku powołać.

Pobierz opracowanie.