17 853 82 12

Wymagania w zakresie ochrony pracowników sporządzających leki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - w tym leków cytotoksycznych.

Szanowni Państwo!

W związku z sygnałami o problemach w przestrzeganiu podstawowych praw pracowniczych w zakresie ochrony ich życia i zdrowia podczas pracy z lekami o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub genotoskycznym, przekazujemy poniższe opracowanie.

Jest ono istotne zwłaszcza dla Farmaceutów sporządzających leki cytostatyczne/cytotoksyczne.

Pobierz:

Informacja o cytostatykach.pdf